Results

IELTS 6 AND ABOVE

VISHAL

6.0

VARUN

6.0

SIMARJOT

6.0

SAMARITI

6.0

SAHIL

6.0

SAHIL

6.0

SAHIL

6.0

SACHINE

6.0

ROHIT

6.0

RAJVINDER KAUR

6.0

RAJAT

NEHA RAO

6.0

MEHAK

6.0

MANINDER

6.0

KAVI RAJ

6.0

HARSH

6.0

HARMANJOT

6.0

GOURAV

6.0

GAURAV

6.0

DIVYA

6.0