Results

IELTS 6 AND ABOVE

Gurpreet

6.0

Amit Kumar

6.0

Amit

6.0

Mansi

6.0

Hardeep

6.0

Yogesh Rathi

6.0

Rajan Pratap

6.0

Riya

6.0

Gurinder Singh

6.0

Kavita Rani

6.0

Divya Rani

6.0

Pardeep

6.0

Parul Kamboj

6.0

Patrika

6.0

Sunil Kumar

6.0

Anita

6.0

Kajal

6.0

Gurpreet Kaur

6.0

Prachish

6.0

Gursharan

6.0